Fredagsbrevet

4 Des 2020, 14:28

Orientering om skolens smittevern og beredskapsnivå.

 Fra utdanningsdirektoratet:

Skolens rolle ved utbrudd og smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging av tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle skolen dersom elever eller ansatte får bekreftet sykdom. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke.

Kilde: utdanningsdirektoratet, 03.11.20.

Utheving: Vivienne Moss Kravik

 

Fra skolen:

Skolen er pliktig til å hente inn helseekspertise og samarbeider med dem når en knyttet til skolen i sitt daglig virke har fått påvist Covid 19.

Kommunens koronakontakt bistår skolen i å håndtere situasjonen.

Kommunens koronakontakt er i direkte kontakt med kommunelegen og smittevernslederen i kommunen.

Skolen følger de råd gitt av kommune, basert på en helhetlig helsevurdering.

 

Internt:

  • Skolen har hatt styrket renhold siden mars 2020. 
  • Styrket renhold fortsetter neste kalenderår.
  • Viser eleven tegn til luftveissymptomer holdes de hjemme. Går eleven på ungdomstrinn (8-10. klasse anbefaler FHI at de tar en koronatest).
  • Skolen sender elever hjem hvis de viser tegn til luftveissymptomer.
  • Elever som sendes hjem skal ikke ta offentlig transport. De bør helst hentes.
  • Skolens ansatte holder seg hjemme når de opplever luftveissymptomer.
  • Ansatte med luftveissymptomer tar en Covid 19 test. 
  • I påvente av testresultat holder de seg hjemme. 
  • Er testen negativt kan ansatte jobbe fysisk på skolen igjen.
  • Skolen følger utdanningsdirektoratets oppdaterte veiledere om smittevern i skolen.

Denne uken har skolen hatt sitt første tilfelle av Covid 19. Dette er en elev på ungdomstrinn og den berørte klassen er informert. Helsemyndighetene og kommunens koronakontakt har veiledet oss og samarbeidet med oss under prosessen, slik at vi gjør det som er riktig for å ivareta helsen til våre elever, ansatte og de som står rundt oss. Alle klassene på skolen er åpne og i drift.

 

Skolen har sin base i et distrikt med økt smitte og vi er alle avhengig av hverandres innsats for å skape trygge hverdager. Foreldre har gitt oss nyttige tilbakemeldinger.

Vi har gode forbindelse med ekspertise i Moss kommune og er svært takknemlig ovenfor de for den innsats de gjør ved å bistå skolen. Kommuneansatte og tilhørende helsepersonell jobber til alle døgnets tider for å sikre oss at vi gjør det som er riktig for våre elever og stab.

 

Vedlagt finner dere informasjon fra utdanningsdirektoratet om når dere skal holde elever hjemme. Vennligst les det.

 

Rød beredskap Videregående trinn iverksatt 01.12.20.

Moss kommune avholdte møte i sin krisestab lørdag 28.11.20. Under tilhørende pressekonferansen søndag 29.11.20 informerte kommunen at videregående skoler i Moss kommune ble underlagt rød beredskap fom tirsdag, 01.12.20.

Videregående elever på Steinerskolen i Moss har hatt undervisning under rød beredskap med mindre kohorter og en fast base per kohort. Enkelt fag har måttet sløyfes. Elevene er glade for å være på skolen og vi er definitivt glade for å ha de her. Dette er andre gangen videregående har blitt lagt under rød beredskap i høst.

 

Gul beredskap ungdomstrinn. Rød beredskap ungdomstrinn, 8- 10kl - foreløpig ikke igangsatt, men er forberedt.

Skolen har en plan for rød beredskap for ungdomstrinn. Kommunen varslet i pressekonferansen at dette er noe de vurdere for ungdomsskolene. Foreløpig ligger ungdomstrinn under gult beredskap. Kommer det en beskjed at vi må gå over til rødt vil dette måtte mest sannsynlig skje relativt raskt. Elevene skal fremdeles møte opp på skolen og mottar undervisning, men det kan innebære en litt annerledes timeplan. Nærmere beskjed vil komme om dette bli aktuelt.

 

Barneskolen 1 - 7kl ligger under gult beredskap og det er ikke snakk om annet på nåværende tidspunkt. Jeg minner om viktigheten av å ha en plan for å kunne raskt hente barna hvis vi plutselig får en smittevernsituasjon hvor vi må stenges umiddelbart. Dette innebærer også at SFO vil måtte stenges.

 

Målet med ovenstående informasjon er å gjøre dere utrustet til å forstå hvordan dere skal forholde dere om det skulle være endringer i beredskaps nivå eller om skolen må informere om en eller flere Covid 19 tilfeller. Det er også en påminnelse på hvordan skolen forholder seg til smittevern.

 

Foreløpig har vi vært svært heldige med helsen til elevene og ansatte. Vi ønsker at det forblir slik fremover. Hvis det blir smitteutbrudd på skolen, har vi svært god bistand fra kommunen til å gjøre jobben vår.


Siste dag før jul

Skolen følger skoleruten og har sin siste skoledag 18.12.20.

 

Jeg ønsker alle trygge dager inn mot julen.

mvh

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen i Moss

Honning!

Selv om det ikke blir julemarked i år, er det likevel mulig å få kjøpt herlig Steinerhonning (sommerhonning). Enten kontakter man undertegnede direkte på e-post, jens.nitter@steinerskolen.no, eller man sender beskjed gjennom barnas klasselærer. Hvis ikke barna kan ta med seg honningen avtaler vi avhenting nærmere. Prisen er 100 kr glasset (250 gram) og inntekten går. uavkortet til skolens prosjekter i Tanzania.

En ypperlig julepresang!

 

Hilsen Jens Nitter

 

 

Meny

UKE 50

Tirsdag 08.desember 2020

Burrito Bowl med wrap, mais, rømme, agurk og gryterett. 

A) Kjøttdeig av økologisk norsk storfe eller

B) Vegetar.

 

Torsdag 10.desember 2020

Tomatsuppe m/pastaskruer serveres med gratinert hvitløksbrød.