Fredagsbrevet

22 Jan 2021, 14:56

Uke 4

Skolens beredskapsnivå

Steinerskolen i Moss har brukt uke 3 til å gå gradvis over fra rødt til gult nivå på ungdomstrinn og fra rødt til gult beredskapsnivå på videregående. Fom uke 4 vil hele skolen være på gult beredskapsnivå. Dette er i tråd med nasjonale- og lokale retningslinjer.

 

Omplassering av klasser under rødt nivå har betydd at vi har kunnet fornye gulvene i 6. og 7. klasserommene. Dette arbeidet skal fortsette de neste uke med en tilsvarende prosess i 8. og 9. klassene. Det betyr at klassene skal bytte klasserom i en kort periode mens gulvoppgraderingen pågår.

 

Informasjon om skolens helsesøster tilbud

Vaksineringsprogrammet for Covid 19 kan berøre skolens helsesøster tilbud. Helsesøstrene er bedt om å bistå under vaksineringsprogrammet. I at programmet er avhengig av vaksinene som gjøres tilgjengelig i Norge vil helsesøsteren på kort varsel måtte omdisponeres til en vaksinerings oppgave. Hun vil være tilstede inntil hun er kalt ut til andre tjeneste og vil komme tilbake til skolen så fort dette la seg gjøre. Alle helsesøstera har fått dette oppdraget.

 

Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen i Moss

 

 

Fra venneforeningen

"Venneforeningen minner om at alle klasser kan søke om støtte til ulike tiltak. Se vedlagte søknadsskjema for tildelingskriterier og hva søknaden må inneholde. Søknadsfrist er 1. februar. Vi oppfordrer alle klassene til å søke. Husk å ta høyde for eventuelle begrensninger som følge av korona-restriksjoner."


Mvh

Kristoffer

 

 

 

MENY

Uke 4

Tirsdag 26.01.20121

Blomkål & potet curry 

Serveres med nykokt brun basmati ris

 

Torsdag 28.01.2021

Nachos med meksikansk stuing 

Serveres med rømme & ost

A) Med kjøttdeig av norsk storfe

B) Vegetar

 

Uke 5:

Tirsdag 02.02.2021

Burrito bowl 

Serveres med agurk, paprika & mais

A) Med kjøtt

B) Vegetar

 

Torsdag 04.02.2021

Rød linsesuppe

Serveres med nystekt brød