Fredagsbrevet

5 Apr 2021, 10:32

Uke 14

Tirsdag 6. april

første skoledag etter påske

Onsdag 7. april kl. 18:00

foreldremøte på Teams for 4. trinn.

Torsdag 8. april kl. 18.00
Foreldremøte over Teams for 5. trinn.

 

Uke 15

Onsdag 14. april kl.18.00

foreldremøte på Teams for 7. trinn.

Videregående trinn har nå laget en digital brosjyre (Fagoversikt) som kan ses av alle foresatte/elever/interesserte som har spørsmål om vårt tilbud/pedagogikk på videregående skole.

 

Den ligger tilgjengelig på nettsiden nå. Dokumentet er i pdf format som betyr at man kan dele lenken: Moss videregående Steinerskole