Fredagsbrevet

9 Apr 2021, 15:08

Uke 15

Tirsdag 13.april kl.11.50: Planleggingsdag for videregåendekollegiet. Alternativt opplegg for elevene.

 

Onsdag 14. april kl.18.00: Foreldremøte på Teams 7. trinn.

 
Kriseledelsen i Moss har torsdag, 08.04.21 besluttet at rødt nivå videreføres ved barnehager, barneskoler og SFO tom 18. april.

Rødt nivå forlenges tom 25. april ved ungdomsskolene.

 

Store klasser vil nå deles i mindre kohorter. Beskjeden vil komme ut til dere fra klasselærere.

Moss kommune har siden slutten av februar hatt korona-utbrudd ved 9 skoler og barnehager, og sporadiske korona-tilfeller ved ytterligere 10 skoler og barnehager. Den 11. mars innførte vi rødt nivå ved skoler og barnehager og ser god effekt i form av lave smittetall. Det har vært synkende smittetall frem til slutten av påsken, men den siste uka er smittetallene igjen økende. Det er en ustabil situasjon, med mange som kommer hjem fra påskeferie. Vi har nå et pågående utbrudd blant vgs.-elever, og elever som har møtt andre ungdommer i påsken, er bedt om å teste seg.

 

Det har vært et møte i FHI, som støtter at rødt nivå ved videregående skoler forlenges til 25. april. Vgs. må forberede seg på at rødt nivå kan bli ytterligere forlenget.

 

Videregående trinn har nå laget en digital brosjyre (Fagoversikt) som kan ses av alle foresatte/elever/interesserte som har spørsmål om vårt tilbud/pedagogikk på videregående skole.

Den ligger tilgjengelig på nettsiden nå. Dokumentet er i pdf format som betyr at man kan dele lenken: http://moss.steinerskolen.no/web_documents/fagoversikt.pdf