Fredagsbrevet

16 Apr 2021, 11:04

Uke 16

Verdens bok og opphavsrettsdag

Barnetrinnet markerer verdens bok og opphavsrettsdag i klassene ved forskjellige aktiviteter i uke 16. Vi ønsker å sette fokus på leseglede og det positive ved lesing. Klassene markerer dagen på forskjellig vis i den enkelte klasse i år. 

Over 100 land markerer verdens bokdag 23. april hvert år - for å hylle bøker og forfattere - og å oppmuntre alle til leseglede. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. 

 

Med vennlig hilsen

Karl-Ivar Abrahamsen

Trinnleder Barnetrinn

 
ENDRINGER I BEREDSKAPSNIVÅER PÅ DE FORSKJELLIGE TRINN, MANDAG 19. APRIL 2021

1-7. trinn er på gult beredskapsnivå. Klasser delt i to kohorter vil bli en kohort igjen og undervisning vil gå mer tilbake til normal timeplan.

SFO er på gult beredskap

8.-10. trinn er på rødt beredskapsnivå.

Videregående trinn rer på rødt beredskapnivå.

Skolen følger de oppdaterte veilederne for beredskapsnivåene.

 

VÅRDUGNAD

Hei alle!! 

Vi satser på å få gjennomført en dugnad i helgen uke 18, 8. og 9. mai!

Dugnad er skjøvet så langt som mulig frem mot 17 mai pga. smittesituasjonen. 

Vi får håpe at smittenivået er lavt og at vi kan samles både til dugnad og 17 mai feiring!!

Det legges opp til mye utearbeid på dugnaden.