Fredagsbrevet

30 Apr 2021, 15:21

Pilotering
Pilotering av videregående elever i 1vg og 3vg ble avholdt i uke 19. Piloteringen pågår på alle videregående skoler i Moss. Ukentlig testing vil pågå fom uke 20. Dette for å holde skolene mest mulig åpent og for å gi elevene best mulige kår for å delta aktivt i en skolehverdag. Skolen jobber tett opp mot kommunens helsepersonell under testingen.Se skolens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Gult beredskap for alle nivåer i skolen fom mandag i uke 18.

Gult beredskap barnetrinn:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Gult beredskap ungdomstrinn (8.10kl)

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  To kohorter kan samarbeide utendørs
  Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  Unngå trengsel og store samlinger

Gult beredskap videregående:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen
  Unngå trengsel og store samlinger

 

 

Hei alle!! 

Det er trist at vi ikke kan gjennomføre dugnad, men om det finnes foreldre og eller kollegaer som 

har tid til å gjøre en innsats på kveldstid eller noen timer en helg så si ifra! Foreldreaktivitet bør da foregå familievis slik at det ikke kommer i konflikt med smittevernregler. 

 

Jeg kan klargjøre for med maling, koster, raker osv for de som ønsker å gjøre noe. Gi meg beskjed på sms, mail eller ring.

Det trengs snarlig å males på drivhuset, det er behov for å rake, feie, rydde, flytte steiner, reparere gjerder, hugge ved osv 

 

Med vennlig hilsen

 

Birger Olsen

E-post: birger.olsen@steinerskolen.no

Mob: +47 99 57 00 98 

 

Fra 17. mai-komiteen i Moss

Hei  

Nasjonaldagen 2021 nærmer seg med stormskritt, og vi har fått presentert de Nasjonale reglene som vil gjelde for 17. mai. På bakgrunn av disse, anbefalinger fra Kommunelegen, samt møter med Moss Kommune og FAU, er det besluttet at det ikke vil være forsvarlig å arrangere noen form for tog, eller annen markering som samler mange barn og voksne.  

Det vil derfor ikke i regi av 17. mai komiteen i Moss, eller FAU, bli noen form for tog. En situasjon vi i komiteen synes er veldig kjedelig, men også nå må vi følge Nasjonale og lokale regler og råd.   

Vi oppfordrer imidlertid alle å følge den digitale sendingen vår som streames på Moss Kommune sine hjemmesider, Moss Avis sine sider eller 17.mai.i.Moss sine Facebook sider: https://www.facebook.com/17.mai.i.Moss 

Vi har nå fått opp web siden hvor alle kan sende inn tegninger, sanger, hilsener osv til vår 17. mai sending. Linken til denne siden finner dere her: 

https://blackfilm.no/moss/

Hilsen 17. mai komiteen i Moss. 

Trine Sveinar

 
KANTINA: Meny Uke 18 & 19

Tirsdag 04.05.2021 & tirsdag 11.05.2021

Wraps med (salat, agurk, tomat, paprika, mais) og

A) Ost

B) Skinke

C) Ost & skinke

D) Falafel

 

Onsdag 05.05.2021 & onsdag 12.05.2021

Pastaskruer med

A) Tomatsaus & grønnsaker

B) Tomatsaus & kjøttdeig

 

Torsdag 06.05.2021 & torsdag 13.05.21

Pizzaboller med salat

Fra mandag 03.05.2021 er 10.klasse velkommen opp i kantinen. Her selges det diverse drikkevarer. Dette må betales med Vipps til Steinerskolen 128810 (merk *kantine*)