Fredagsbrevet

12 Sep 2020, 10:42

Tidspunkter for nasjonale prøver:

8. trinn

Onsdag 16.09., kl. 09.00 - 10.30: Matematikk

Onsdag 23.09., kl. 09.00 - 10.00: Engelsk

 

9. trinn

Tirsdag 15.09. kl. 09.00-10.30: Norsk

 

5. trinn

Torsdag 17.09. kl. 09.00-10.00 : Engelsk

 

Uke 38

Onsdag 16.09. kl.17.30: 4. trinn foreldremøte

 

Lørdag 19. og søndag 20.september

Høstdugnad vil tilpasses smittesituasjonen.

 

Uke 39

Tirsdag 22.09. kl.18.00-20.00: Møte i venneforeningen i Bergkrystallen.

 

 

Leksehjelp 6.-9. trinn:

Mandager for 6. og 7. trinn kl. 13.40 med Anne Bente

Tirsdager for 9. trinn kl. 13.40 med Thor

Onsdager for 6.,7. og 8. trinn kl. 14.30 med Grethe

Fredagsbrevet ligger også ute på skolens hjemmeside: http://moss.steinerskolen.no/

 

Her er en oppdatert veileder ang coronavirus https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/