Fredagsbrevet

23 Okt 2020, 16:28

I uke 43 på torsdag og fredag skal ansatte ved skolen delta i Steinerskolens nasjonal felleslærerstevnet. Konferanse er digital og dermed har vi fått dette til uten å stenge skolen.

På fredag vil det gå utover timer i de eldre klassene som har timer fra 1245 og ut dagen. Klasselæreren i den enkelte klasse vil sende ut informasjon om hvordan deres klasse er berørt.

Med evnnlig hilsen
Vivienne Moss Kravik
Daglig leder


Uke 44

Mandag 26.10. vil det bli tatt klassebilder av alle klassene på skolen.

Onsdag 28.10., kl.18.00, venneforeningsmøte i Bergkrystallen

Høystadiet er nå ferdig med bistandsprosjektet sitt. Les om den spennende uken og se hvordan det har gått https://www.instagram.com/p/CGj47ggpz2M/  og her  https://steinertidende.wordpress.com/!


Uke 45 og 46
- Kantine tilbudet utvides for 8.klasse og 9.klasse med at de kan hente ferdiglaget mat i kantinen. 

En elev fra klassen henter ett forhåndsbestilt antall porsjoner mat på en hentestasjon ved kantinen og leverer tilbake til klasserommet. 

Fra og med uke 47 åpner kantine tilbudet også opp for 6. klasse og 7. klasse. 


Invitasjon til personlig omvisning (12.okt. - 12.nov.)

Steinerskolen i Moss vil invitere til personlig omvisning for de som ønsker å vite mer om vår skole, vår pedagogikk og således få en arena til å møte oss, (da vanlig åpen dag som vi kjenner den fra tidligere år ikke kan gjennomføres i år).

Den personlige omvisningen finner sted etter skoletid mellom 12.oktober og 12.november og kommer i stand ved at de som er interessert tar kontakt med Karl-Ivar Abrahamsen på mail karl.ivar.abrahamsen@steinerskolen.no eller tlf. 45190099 og avtaler tidspunkt. Dette er en invitasjon til foreldre i barnehagene, alle som er interesserte i å vite mer om grunnskolen og alle som vil vite mer om vår videregående skole.

Se vedlegg for invitasjon i skolens utsendte e-post. Denne invitasjon håper vi alle foreldre kan bidra til å spre ved å sende til alle man vet om som kan være interessert i å vite mer om oss. Den blir tilgjengeliggjort både i mail, som MMS melding på tlf. og i sosiale medier. Skolen vil også være godt synlig i bladet Moss i Sentrum som gis ut til 30000 husstander nå i oktober.


Med vennlig hilsen

Karl-Ivar Abrahamsen

Trinnleder Barnetrinn