8 klasse9 klasse10 klasse
10. klasse

I 10.klasse har elevenes bedømmelsesevne og tenkning modnet. Historie tar for seg den amerikanske og franske revolusjonen og deretter utviklingen av de politiske systemene og verdenskrigene. 
Nå står idéhistorien i fokus som det helt sentrale faget, med den franske, amerikanske og russiske revolusjon og en egen periode i kunsthistorie. 

Litteraturen har også en viktig plass, og biografier om store personligheter som Gandhi og Nelson Mandela fester bevisstheten om at et enkelt menneske kan utgjøre en forskjell.