1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

2. klasse

Syvåringen lever ennå i en tilstand av skapende fantasi, men også med en våknende vilje til å sette seg mål. Først må barna lære å se tingene for seg, fylle ut bildene med farge, lukt og klang, lengsel og begeistring. Derfor er fortellerstoffet i 2. klasse hentet fra eventyrenes verden. I eventyrene er alt mulig og læreren tar elevene med inn i en frodig billedverden der de lett kjenner seg igjen i kreftene og skikkelsene som rår. Det er en verden som alltid ender godt: Vår helt klarer prøvelsene og seirer til slutt.

Samtidig har alle aktiviteter dette skoleåret til hensikt å skape rammer og form rundt barnas sosiale samspill. Alt som kan gjøre dagen trygg og forutsigbar, vil styrke det sosiale livet. Det skal skapes rutiner, gode rytmer og gode vaner, slik at klassen kan bli en velfungerende gruppe som har tillitt til hverandre.