1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

3. klasse

 3. klasse er undringens år.

Åtteåringene undrer seg over alt de ser og hører. Det er viktig å ivareta og støtte opp under barnets undring og nysgjerrighet på livet. Derfor er det legender og fabler som er hovedtema i fortellerstoffet dette året.

Den lure og grusomme Reineke Rev ryster barnets moralske følelse, mens den gode Frans av Assisi står fram som et opphøyet forbilde. 

Lærerens oppgave er å formidle at barnet trengs og har en plass i verden, uten nødvendigvis å si dette direkte.