1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

4. klasse

Fortellinger knyttet til ur-yrkene passer også godt til dette alderstrinnet. Ved at læreren forteller historier som levendegjør det harde arbeidslivet innenfor jordbruk, fiske og gruvedrift i gamle dager, lærer elevene om sammenhengen mellom årsløpet i naturen og menneskenes arbeidsoppgave. 

Flere norske forfattere har skrevet virkelighetsnært om disse temaene. Det er derfor nærliggende for læreren å spinne fortellingene sine rundt bøker av norske forfattere som f.eks Hamsun, Bojer, Falkberget og Scott. o.l. 

I forbindelse med disse temaene drar klassetrinnet på dagstur til et sted som viser spor etter gamle dagers harde slit. De får prøve seg som bonde, fisker og gruvearbeider.