1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 klasse 6 klasse 7 klasse

7. klasse

Dette skoleåret gir læreplanen de naturvitenskapelige fagene en stor bredde. I fag som fysikk, geologi og historie vektlegges nå årsak og virkning. 

Et eksempel på dette kan være eksperimentet med monokord i den første akustikkundervisningen. Elevene iakttar hvordan tonen fra en streng klinger en oktav høyere når strengens lengde halveres. Bare en liten unøyaktighet i forhold til halveringen av strengelengden vil føre til et uharmonisk klingende intervall. Det er ikke rom for bevegelighet eller fabulering i denne naturlovmessige sammenhengen.