8 klasse9 klasse10 klasse
9. klasse

I realfagene lærer elevene om de ulike kreftene og stoffene i verden, utfører forsøk, øver iakttakelsen og lærer gradvis å trekke konklusjoner.

Det er også viktig å prøve å vekke beundring for mennesker som har levd før og hva de har gjort for menneskehetens utvikling.

Fremfor alt må tenkningen styrkes som en motvekt til følelsene.