Sang og musikk

Steinerskolen i Moss er veldig glad i sang, rytmer og musikk. Dette høres før skoledagen begynner med sang på gangen, underveis i timene ved f.eks innøving av gangetabellen og i spesifikke timer etterhvert som barna blir eldre. Vi har barnekor, ungdomskor, storekor, kammerkor og lærerkor.

I juni møtes korene til sommerkonsert. Denne konserten markering slutten av skoleåret.

I desember møtes alle korene i Moss kirke hvor vi holder en nydelig julekonsert for alle de fremmøtte.

Teateruke

Hvert år arrangeres teateruke på Steinerskolen i Moss. 

De forskjellige klassene øver i lange tider før teateruken og foresatte, besteforeldre, venner o.l er hjertelig velkommen til å se på denne begivenheten en uke i løpet av våren. 

Waldorf One World (WOW)

Steinerskolen er med i et parallellprosjekt til OD som kalles WOW. 

Vi på Steinerskolen i Moss har i mange år arbeidet for en Steinerskole i Sierra Leone, en skole for fattige barn i et av verdens fattigste land.

Vi har en arbeidsdag slik de har i OD, men elevene deles også inn i grupper på tvers av klassene og forbereder en kulturkveld til inntekt for prosjektet. Her vises dans, gjøgling, musikk og noen elever selger mat, kunst og håndverksprodukter.


Nærheten til naturen 

Ved å være ute i naturen til alle årstider og i allslagsvær, utfordres barnas evne til å kjenne etter hvordan kroppen er og hvordan den fungerer, om de er kalde, varme eller slitne. De må få lov til å utfordre seg selv ved å klatre i trær og bestige en fjellskrent og prøve ut kroppens muligheter og begrensninger.

Gjennom uteliv og naturopplevelser utforskes grenselandet mellom det kjente og det ukjente, og barnet blir både følelsesmessig og praktisk engasjert. De lærer å ta vare på leirplassen og naturen, de får kjennskap til dyre- og fuglelivet i sitt nærmiljø. Dette arbeidet byr på varierte oppgaver i de ulike årstidene, og som turene i skog og mark, legger det grunnlaget for en gryende forståelse for det regelbundne i naturen. Ofte oppdages nye vennskap og nye relasjoner ute i naturen (Les mer...)


Leirskole på Soleggen

På vår skole har vi som tradisjon at 7.klasse vært år reiser på en ukes leirskole til Soleggen Fjellstue. Soleggen Fjellstue ligger i Meadalen i Lom kommune, i utkanten av Jotunheimen, 957 m.o.h. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser nær tregrensen, med fjellbjørkeskogen nedenfor og høyfjellet ovenfor. Områdene rundt Soleggen kan by på det meste av naturopplevelser. På Soleggen benytter vi mesteparten av tiden ute, i en eller annen form for aktivitet. Det viktigste er ikke å gå lange, slitsomme turer, men å møte naturen og være nær elementene og hverandre. Elevene møtes i andre omgivelser og treffer nye mennesker.


Mikaelsfesten

Hvert år feirer vi Mikkelsmess, eller Mikaeli som dagen også kalles, på skolen siste dag før høstferien. 

På skolen markerer vi denne overgangen hvor mørket vinner over lyset i den ytre naturen, med motsøvelser. Hver og en får prøve sitt mot og sin kraft denne dagen. Klassene har egne øvelser, og så kan man prøve seg på øvelsene til de andre klassene. Etter at prøvene er gjennomgått og bestått, blir man slått til ridder som seg hør og bør. Tapre riddere duger ikke uten mat og drikke, og det blir også varm mat til alle denne dagen (Les mer...)


Lyktevandring

Lanternefesten er knyttet til 11 november, feiringsdagen for St.Martin av Tours (født i dagens Ungarn ca. 315, død i Frankrike i 397).

Martin regnes som en viktig beskytter av fattige og utstøtte i samfunnet, og hans feiringsdag er bl.a. blitt markert med bålbrenning, lyktetenning og gåsestek (Les mer...)

Adventstiden på Steinerskolen i Moss

St. Nikolas

I desember venter selveste biskopen i Storesalen med sin sortmuskede hjelper Ruprecht ved sin side. Vår egen St. Nikolaus har mye på hjertet i år, og mange gaver venter barna som bivåner og mottar med skrekkblandet fryd... (Les mer...)

Adventspiral

Tidlig på morgenen mens det fortsatt er litt mørk ute går førsteklassingene stille inn og setter oss rundt adventshagen.
Etter hvert  mottar et og et  barn et rødt eple med et lite bivokslys,  de går så inn mot midten av spiralen og tenner sitt lys på hovedlyset der inne (Les mer...)