• Søknadsskjema fritidshjemmet (SFO)
Søknadsskjemaet fungerer som bindende påmelding. Endringer/ oppsigelse av plass meldes skriftlig med minst 1 måned varsel. Siste frist for oppsigelse innenfor et skoleår er 1. april grunnet behovet for forutsigbarhet i bemanningen. Man må ikke lenger søke på nytt hvert skoleår. Barnet er innmeldt inntil beskjed om endring/oppsigelse av plass mottas.
Foretrekker du å heller skrive ut søknadsskjemaet og sende til skolen, så finner du skjemaet her (åpnes i nytt vindu). 

Søknad SFO

Sendes til: 
Rudolf Steinerskolen i Moss
Postboks 3045 - Kambo
1506 Moss