8 klasse9 klasse10 klasse

Ungdomstrinnet - læring for livet.
 
Ungdomsskolen omfatter elever fra 8. - 10.klasse. De har alle sine faste klasserom, men benytter også spesialrom i enkelte fag. 
Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring. Det gjør vi ved å gi en helhetlig og variert undervisning.


Slik som i barneskolen har lærerens fortellinger en stor plass i undervisningen, men nå har den karakter av å være mer idémessig og abstrakt. Vi er opptatt av å engasjere elevene og gi dem gode forbilder.


Elevene oppfordres i alle fag til å vise selvstendighet, uttrykke egne tanker og idéer og behandle de enkelte fagområdene med fantasi og allsidighet.