Linker:


Læreplaner, adresser til andre Steinerskoler og annen viktig informasjon finner du hos Steinerskoleforbundet:
www.steinerskolen.no


Viktig informasjon finner du også hos Steinerskolenes foreldreforbund:
www.foreldrene.no


Alle foreldre på skolen får tilsendt Tidsskriftet Steinerskolen, andre kan abonnere:

http://tidsskriftet.steinerskolen.no


Bøker om steinerpedagogikk og antroposofi kan du bestille fra Antropos bokhandel:

www.antropos.no


Ønsker du å bli lærer på Steinerskolen kan du utdanne deg på Rudolf Steinerhøyskolen:

www.rshoyskolen.no