Priser for skolen

Barnetrinn (1.–7.-klasse)     2195.-*
Ungdomstrinn (8.–10.-klasse) 2595.-
Videregående 2150.-

Skolen har en 12 måneders betalingsmodell. Hensikten er å spre kostnadene for den enkelte familie.
Det er mulighet for å søke om søskenmoderasjon. 

For ditt første barn betales det fullpris, se over. Ved barn nr 2 gis det 50% rabatt. Fra barn nr 3 gis det 100% rabatt.*
Søknadsskjema finner du både under "Skjema" og ved å trykke deg inn på "Søk plass".

*Det som er markert med rødt gjelder fra skolestart høsten 2020, altså fra august 2020.


Priser for skolefritidsordningen

Størrelse Med leksehjelp Uten leksehjelp Matpenger
5 dager i uken (100%) 2650 2770 290
dager i uken (80%) 2130 2230 232
dager i uken (60%) 1600 1700 174
dager i uken (40%) 1080 1180 116


Dagsplass: 250,- per dag. 350,- per dag i ferien og hvor SFO er åpent hele dagen.

SFO har en 11 måneders betalingsmodell. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for alle barn utover første barn fra den enkelte familie på SFO og 25% søskenmoderasjon for første søskenbarn på skolen. Øvrige søsken får 50% moderasjon. Det kan søkes om redusert betaling både på skolen og SFO etter gjeldende regler. 

Det gis imidlertid ikke helt friplass, og minstebeløpet er kr 750,- per måned per barn. 


Frokost på SFO for barn som ikke har SFO-plass koster kr 30,- og faktureres etterskuddsvis.


Det er én måneds oppsigelsesfrist på SFO.