Pris på skolen 2017-2018

Barnetrinn     2195.-
Ungdomstrinn 2400.-
Videregående 2112.-


Det er mulighet for å søke om søskenmoderasjon. 
Søknadsskjema finner du både under "Skjema" og ved å trykke deg inn på "Søk plass".


Priser for skolefritidsordningen skoleåret 2017-2018

Vi har de samme prisene som full plass i Moss kommune. Det gis 50% søskenmoderasjon for alle barn ut over det første i hver familie.

100%- 5 dager i uken 2600 + mat (290 kr) 2890,-
80%- 4 dager i uken 2080 + mat (232 kr) 2312,-
60%- 3 dager i uken 1560 + mat (174 kr) 1734,-
40%- 2 dager i uken 1040 + mat (116 kr) 1156,-


Dagsplass: 250.- per dag. 350,- per dag i ferien og hvor SFO er åpent hele dagen.
Det er mulig å avtale for elever i 1. -4. klasse (uavhengig av plass på SFO)
Frokost på SFO uten plass å ha plass der koster kr 30,- og faktureres etterskuddsvis.
Det er 1 måneds oppsigelsesfrist på SFO.