Pris på skolen:

Barnetrinn: kr 2195

Ungdomstrinn: kr 2400

Videregående: kr 2112

Det er mulighet for å søke om søskenmoderasjon. 
Søknadsskjema finner du både under "Skjema" og ved å trykke deg inn på "Søk plass".


Priser for skolefritidsordningen skoleåret 2016-2017

Vi har de samme prisene som full plass i Moss kommune. Det gis 50% søskenmoderasjon for alle barn ut over det første i hver familie.

SFO koster kr 3000 + mat for en full plass (5 dager i uken).  

En enkelt dag på SFO Koster kr. 150,- i vanlig skoleuke og 250,- i skoleferiene, og faktureres etterskuddsvis. Det er mulig å avtale for elever i 1. -4. klasse (uavhengig av plass på SFO)

Frokost på SFO uten plass å ha plass der; Koster kr 30,- og faktureres etterskuddsvis.

Det er 1 måneds oppsigelsesfrist på SFO.