Her finner du skjema som er aktuelle for Steinerskolen i Moss. 

Søknad grunnskolen                   Last ned     I     Åpne
Søknad SFO                                 Last ned     I     Åpne
Søknad videregående                 Last ned     I     Åpne
Prosedyre for klagebehandling   Last ned     I     Åpne
Telefonliste ansatte                     Last ned     I     Åpne
Søknad om redusert betaling     Last ned     I     Åpne
Inntaksreglement                         Last ned     I     Åpne
Ordensreglement                         Last ned     I     Åpne