SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2020-2021

August

17.08.2020 Første skoledag


September

04.09.2020 Planleggingsdag for lærerne

25.09.2020 Mikaeli (Siste skoledag før høstferien)

Oktober

28.09.-02.10.2020 Høstferie (uke 40)

November

21.11.2020 Julemarked (Lørdag)

Desember

18.12.2020 Siste skoledag før juleferien.

Januar

04.01.2021 Første skoledag etter juleferien

Februar

22.-26.02.2021 Vinterferie (uke 8)

Mars

29.03.-05.04.2021 Påskeferie

April

06.04.2021 Første skoledag etter påskeferien

Mai

13.05.2021 Kristi himmefartsdag (fri)

14.05.2021 fridag

17.05.2021 Grunnlovsdag

24.05.2021 2. pinsedag (fri)

Juni

18.06.2021 Siste skoledag