Skriv ut det aktuelle søknadsskjemaet og send til skolen. 

Rudolf Steinerskolen i Moss
Postboks 3045 - Kambo
1506 Moss

Skolens inntakskomite vil så ta kontakt og invitere til et møte.
Grunnskolen søknad
Søknad SFO