Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre

God morgen til dere alle!

Vi vet at smittevern er hovedhensikten med hjemmeperioden og at vi skal gjøre en samfunnsdugnad for å holde tråden i opplæring til elevene. Lærerne har jobbet i helgen for å finne gode løsninger for elevene. Noen ting ordner seg umiddelbart andre fagopplegg kan ta litt lengre tid. Vi ber om forståelse for dette. Mosjon og aktivitet er også viktige elementer i hverdagen ikke bare skolebenkfagene balansert opp mot egne hjemmekontorforpliktelser. Det tar tid å bygge opp nye rutiner i hjemmene.

Vi vet at mange av dere er nå i en ny situasjon hvor barna skal undervises hjemme. Da har jeg lyst til å formidle følgende:

Først en veldig stor takk på hvordan dere har akseptert denne omstillingen. Det krever en smidighet fra oss alle. Så vil jeg dele det som Tønsberg kommunen har sendt ut fordi det er viktig å huske på.

Selv om skolene sørger for opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, er det å hindre spredning av smitte viktigere enn hva elevene får prestert faglig i løpet av disse ukene. Det er derfor ikke nødvendig å presse elevene til å gjennomføre skolens aktiviteter slik at det går utover familiens trivsel hjemme.

-Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring, Tønsberg kommune.

Jeg minner om at skolen tilbyr et SFO beredskap for familie hvor begge foresatte jobber i nøkkelstillinger. Dette gjelder for elever i 1-4kl. For å kunne benytte seg av tilbudet fyll ut skjemaet som ble sendt ut via epost på fredag.

Råd fra myndigheter er dynamisk i en slik situasjon, vi følger med på det som formidles og vil gjøre justeringer om nødvendig. Vi har rådførte oss med medisinsk personal med innsikt i smittevern. Dette har ført til at vi avlyser hentestasjoner på tirsdager. Begrunnelsen er at viruset kan overleve mellom 3 timer og 3 dager på flater. Informasjonen dere får/har fått fra klasselærere og faglærere vil si hvordan stoffet formidles og hvordan elevarbeidene leveres.

Vi oppmuntrer til at dere respektere de rammene som kommer fra Folkehelseinstituttet, Kelsedirektoratet og kommunen dere bor i. Vi alle har et ansvar ift smittevern.

Vi minner om at skolens ledelse, lærerne, assistenter og spesialpedagoger samt SFO personal er tilgjengelig på telefon mellom 0900 og 1500.

Steinerskolen i Moss under stengeperioden.
Perioden vi er i nå betegnes som en nasjonaldugnad. Hensikten er smittevern. Elevene har rett til undervisning i denne perioden og skolen plikter å levere et undervisningstilbud. I at dette er en nasjonaldugnad vil veien til en viss grad bli til underveis. Å være foresatt hjemme med en elev som mottar undervisning er en annen hverdag. Vi skal legge til rette så godt vi kan for at undervisningen leveres samtidig som skolen er stengt. Vi vil alle oppdage ting som kan utbedres underveis. Vi ber om forståelse for at vi prøver ut noe som er aldri utprøvd før i moderne tid i Norge. Vi vil trenge et godt samarbeid med dere hjemme for at elevene skal kunne ta imot undervisningsoppleggene som lages og gjennomføre de.


Fakta:

  • Klasselæreren koordinerer klassens ukeplaner. Faglærerne leverer inn sine undervisningsopplegg til klasselæreren for kontroll, slik at eleven ikke havner opp med for ensidig undervisning.
  • Klasselæreren sender opplegget ut til foresatte/eleven.
  • Lærerne skal ikke komme hjem til dere med leveringer grunnet smittefare begge veier.
  • Skolen oppretter hentestasjoner på tirsdager mellom 0900 og 1500.

Her vil nytt undervisnings/arbeidsmateriell legges frem som ikke sendes elektronisk.

Det er på hentedagen at man kan levere inn fullført arbeid til hentestasjonen, hvis ikke dette gjøres elektronisk. Husk å merke arbeidet tydelig med elevens navn og læreren som skal ta den imot. Vakten kan da sørge for at riktig lærer får riktig sett med oppgaver. Man skal ikke dvele med hentestasjonene. Der skal man kunne hente/levere og drar. Det er ikke lov å bruke disse som veiledningsstasjoner eller en arena for sosialt samvær. Da fungerer de mot sin hensikt. Har du spørsmål om opplegget tar du kontakt med den som underviser via telefon eller epost.

  • Lærerne/spesialpedagogen/assistenten skal være tilgjengelig hver arbeidsdag for å veilede elevene på telefon osv mellom 0900 og 1500 mm de er satt til alternative oppgaver akkurat når du ringer. I så fall vil du bli oppringt av gjeldende lærer på et noe senere tidspunkt, alternativt neste dag.
  • Læreren/spesialpedagogen/assistenten kan ikke foreta opplæring på skolen.
  • Mer detaljert informasjon om undervisningsoppleggene vil sendes ut via klasselæreren.

Husk å være åpen for å hjelpe mennesker som er i sårbare grupper eller i nøkkelposisjoner som kanskje ikke kan levere/hente det som trengs. Her ber vi om at dere tenker raust og hjelper hverandre for å gjøre det vi prøver på gjennomførbart.

Da krysser vi fingrene på at vi har tenkt på det meste og at dette fungerer bra for elevene. Hjertelig takk for at dere bistår!

Informasjon om skolebetaling og SFO betaling i perioden 13.03.20 – 26.03.20
Skoleplassen vil faktureres som normalt fordi skolen er pliktet til å levere undervisning i perioden. Lærerne, spesialpedagogene og assistentene har arbeidstid for oppfølging og bistand av elevene.

SFO betaling sløyfes i perioden i at tjenesten ikke er tilgjengelig.