Delvis gjenåpning av Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Moss

Delvis gjenåpning av Steinerskolen og Steinerbarnehagen i Moss

Kjære elever og foresatte,

Da har vi mottatt beskjed om at landets skoler skal åpne for 1-4 klasse fra og med 27.04.2020.

(For informasjon om Steinerbarnehagen, besøk barnehagens hjemmeside direkte.)

Retningslinjer for smittevern
Vi venter på retningslinjer for smittevern fra myndighetene og vi må planlegge strukturering av åpningen, slik at det blir trygt for alle involverte parter. Skolens ledelse begynner å jobbe med dette imorgen og skal fortsette arbeidet over påsken.

Mål om at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien
Statsministeren sa også at de ønsket at alle elever kunne komme tilbake til skolen innen sommerferien. Hvordan dette vil skje avhenger av fremtidige beslutninger på politisk nivå basert på ekspertråd. Når vi vet mer vil vi informere dere.

God påske og takk for innsatsen!
Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god påske og si igjen tusen takk for den store innsatsen dere har lagt ned for å få til fjernundervisning 🐣

Undet følger en melding fra Kunnskapsminister Guri Melby.

Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik
Daglig leder

Steinerskolen i Moss

Melding fra kunnskapsministeren Guri Melby:

Hei,

tenkte det var på tide med en ny oppdatering om det regjeringen bestemte i dag om gradvis åpning av barnehager og skoler. La det være helt klart først: jeg hadde aldri i verden gått med på å åpne barnehager og skoler gradvis hvis jeg ikke selv var helt trygg på at alle barn, inkludert mine egne på to og fire år, var trygge og i gode hender. 

Jeg har gjennom helgen hatt møter med fagforbund og andre organisasjoner i skole- og barnehagesektoren. De viktigste og tydelige innspillene jeg fikk fra dem var at hvis vi gikk for en gradvis åpning så måtte lærerne, barnehagelærerne og alle andre som jobber i og rundt skolen få rikelig med tid til å omstille seg. De måtte også få klare retningslinjer for smittevern og hygieneregler. De innspillene har jeg tatt på alvor. 

Ekspertgruppa som kom med sin rapport på fredag ville gå lenger enn det regjeringen nå gjør. De ville åpne for 1.-7. trinn pluss 10. klasse i tillegg til de trinnene vi åpner fra 27. april. De ønsket i tillegg å starte opp alt allerede 20. april. Dette var altså den klare anbefalingen fra ekspertgruppa som også baserte seg på helsemyndighetenes anbefalinger. De har begrunnet forslaget sitt godt med tanke på smittevern og forsvarlighet. Jeg vil likevel være helt på den sikre siden, og være litt strengere enn ekspertgruppa. Det tror jeg er en riktig avgjørelse i den situasjonen vi er i nå. Vi har vært strengere enn det de helsefaglige rådene. 

Hvorfor åpner vi for 1.-4. klasse, men ikke for 5.-7.? En 1. klassing har vel dårligere rutiner for håndvask og smittevern enn en 7. klassing? Ja, men i den situasjonen vi er nå, så tror jeg det er riktig å starte sakte og gradvis. Det vil komme klare retningslinjer fra myndighetene for hva som er forsvarlig og godt smittevern for de yngste barna. Dette handler ikke om økonomi, dette handler om at jo yngre barn er, jo mer avgjørende for deres mentale, fysiske og sosiale utvikling er det at de er på skolen. Derfor er det viktig at de ikke må gå for lenge uten å være på skolen. Helsemyndighetene er soleklare på at dette er forsvarlig. Selvfølgelig vil vi måtte lage andre regler for å ivareta smittevernet ettersom barna er så unge. Derfor har vi satt ned en arbeidsgruppe som gjennom påsken skal komme med tydelige føringer for opplæring i smittevern og hvordan dette skal gå for seg. Så har vi også sagt at barnehager som ikke føler seg klare til å starte opp 20. april, kan vente frem til 27. april. Vi vil at dette skal være så trygt, kontrollert og forsvarlig som mulig. Det tror jeg vi klarer når vi har lagt oss på en strengere linje enn ekspertutvalget. 

Hensynet til helse vil alltid gå foran alle andre hensyn. Skulle det vise seg at dette likevel ikke fungerer, så vil vi stramme inn igjen. Men konsekvensene av at barn er for lenge utenfor skolearenaen er for store til at vi ikke bør gjøre en gradvis åpning når vi blir oppfordret til det av helsemyndighetene.

Vi åpner også videregående for elever i 2. og 3. klasse på yrkesfag. Disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre. Jeg er opptatt av at ingen skal havne bakpå i utdanningsløpet sitt. Derfor er det viktig å skape rammer som gjør at yrkesfagelevene som er avhengig av å arbeide praktisk, skal få lov til det på en forsvarlig måte. 

Foreldre, barn, dere lærere og alle andre ansatte i skole og barnehage - skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen. 

Dette er uten tvil en vanskelig situasjon for mange. Derfor vil jeg benytte anledningen til å gi honnør til foreldrene, lærerne og de ansatte i skolen, de ansatte i barnehagene og alle som har vært, og fortsatt er en del av denne nasjonale dugnaden. Dere er fortsatt MINST like fantastiske som dere var første dag med digital skole. Jeg er fortsatt like takknemlig. Jeg håper vi også klarer å dra en gradvis åpning i gang sammen. Vi gjør det for barna våre, og alle skal være trygge på at dette skjer fordi at helsemyndighetene og foreninger og organisasjoner i sektoren har gitt klare råd til oss. Det er forsvarlig, og nødvendig. Sammen klarer vi dette. 

Nå har dere virkelig gjort dere fortjent til påskeferie. Slapp av, spar krefter, gå turer, spis kvikklunsj og ha det flott. Jeg skal jobbe litt til, men jeg har også tenkt å ta litt fri, og jeg kan love dere at vi snakkes igjen over påske. Makan til jobb dere har gjort for hele Norge. Dere har soleklart kritiske funksjoner for at samfunnet holdes i gang.

Takk.