Informasjon til foresatte vedrørende gjenåpning av skolen og fortsatt fjernundervisning for 5. klasse til og med 3. videregående

Informasjon til foresatte vedrørende gjenåpning av skolen og fortsatt fjernundervisning for 5. klasse til og med 3. videregående

Nå er tiden inne for en oppdatering om situasjonen på skolen. Alle elever I 1.-4. klasse returnerer til skolen mandag 27.04.20. Øvrige elever får fortsatt et fjernundervisningstilbud.

Skolen har fulgt myndighetenes instruksjon og laget klare smittevernregler både for undervisning, SFO og renhold. Vi satser på undervisning i mindre grupper. Klassene deles i utgangspunktet i to. Dette betyr at våre gruppestørrelser er adskillig mindre enn 15. Inntil vi åpner opp resten av skolen kan vi få til slike mindre grupper.

Vi har tenkt nøye gjennom diverse scenarioer for å ivareta elevene, ansatte og foresatte på best mulig måte de kommende ukene. Vi krysser fingrene for sunne, gode skolehverdager igjen hvor barna kan få sosial kontakt i en fast gruppe og god undervisning. Lærerne jobber på spreng med å snu seg rundt enda en gang for å finne en ny måte å undervise på. Alle som jobber ved skolen bidrar til å få til dugnaden. Det er veldig godt at lærerne og andre ansatte ved skolen har fått mye trening i å være fleksible i sin hverdag! De har stått på i utallige timer for å mestre den nye hverdagen vi står overfor.

1.-4. klasse har mottatt et eget skriv fra barnetrinnslederen med konkret informasjon om gjenåpningen.

5. klasse til og med 3.videregående: Teams-opplæring er nå innført for mange elever. Mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående vil fortsette med fjernundervisning. Erfaringen har vist oss at det er godt for elevene å være på Teams, men det er ikke bra for elevene å sitte foran en skjerm dagen lang. Det er vesentlig med aktiviteter som involverer bevegelse og en nysgjerrighet for det som er utenfor huset, samt kulturlivet. Vi er heldige siden det nå er vår. Dere foresatte har gjort dere diverse erfaringer, og jeg tror at Teams har lettet noe på trykket i hjemmet fordi læreren kan kommunisere mer direkte med eleven enn før vi tok i bruk Teams. For min egen del merker jeg at det er veldig godt å snakke direkte med ungdommene jeg underviser. Det er gledesfylt å kunne undervise og ha menneskelig kontakt, til tross for skjermen mellom oss, og ikke bare å sende ut opplegg. Fjernundervisning krever balanse mellom arbeidsbelastning og egenaktivitet samt fritid. Det er diverse hensyn å ta i det enkelte hjemmet. Vi er veldig klar over at mange hjem har strukket seg langt for å få til både hjemmekontor, samfunnskritiske roller og skoleundervisning for opptil flere barn. Vi respekterer at dette ikke alltid har gått på skinner av diverse årsaker, og vi selv gjør oss vesentlige erfaringer. Sammen blir vi kloke.

Det som er nytt for 5.kl – 3vg er at det nå er tillatt med en hentestasjon. Se eget skriv om smittevernsreglene som vil gjelde for henting, samt åpningstider for hentestasjonen. Vi minner om at skolen er åpen i den tiden dere skal hente undervisningsmateriale. Dette krever at vi alle er bevisst godt smittevern når vi er på skolens tomt.

En annen nyhet som kom på mandag under regjeringens pressebriefing er at myndighetene ønsker å få alle barn tilbake til skolen før sommerferien. Dette er noe vi i skolen også må planlegge for. Vi vil holde dere oppdatert når vi har mer informasjon.

Jeg takker stort for den store bragden vi har fått til hittil. For skolen er det vesentlig at vi er i god dialog med hverandre om det elevene opplever. Sammen vil vi gi elevene våre god undervisning i det som kan betegnes som en krevende tid.


Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen I Moss