Endelig har dagen kommet hvor vi kan begynne å normalisere hverdagen igjen for elevene våre!

Endelig har dagen kommet hvor vi kan begynne å normalisere hverdagen igjen for elevene våre! Praktisk informasjon og oppmøtetider
Grunnskole 1-4. klasse:
 • Vanlig undervisningsdager fra og med mandag, 11.05.20. De mindre gruppene slås nå sammen til hele klasser igjen.
Grunnskolen 5.-10. klasse:
 • Oddetallsklassene har oppmøte tirsdag, 12.05.2020, klokken 08.45 med mindre det informeres om annet.
 • Partallsklassene har oppmøte onsdag, 13.05.20, klokken 08.45 med mindre  det informeres om annet.
 • Alle elever møter torsdag, 14.05.20, vanlige skoledager deretter mm det kommer ut annen informasjon senere.
Videregående 1-3:
 • Tirsdag, 12.05.20, 0845 med mindre det informeres om annet.

SFO åpningstider:

 • Åpningstider mandag til fredag klokken 12.30-16.00 

Offentlig transport:

 • Går som normalt. De har egne smittevernstiltak som elevene må følge. 
 • Skolebussen går som normalt.

Smittevernstiltak:

 • Vi følger myndighetenes veiledere og har gjort oss god erfaringer i uken som har gått.

Vi gleder oss til å ta imot elevene og å kunne ha vanlig undervisning med de igjen. Skolen er et svært viktig element i elevenes liv og det er et stort savn på flere kanter nå vi har måttet stenge.

1.-4. klasse har allerede gjort seg erfaringer med tilbakekomst til skolen. Det har vært mange glade barn og varme gjensyn! Det er noe annet å sees fysisk enn over skjerm.

Gjenåpningen for de minste elevene har gitt oss god innsikt i hva som trengs. Det viser seg at vi hadde tenkt på det meste og det var betryggende. Når vi nå åpner for de øvrige klassene vil det fordre god bruk av arealene. Der er vi som skole svært godt utrustet med distriktets største uteareal for en skole og mange bygninger, samt god voksen tetthet på skolen. Noen diskrepans mellom vanlig timeplan og gjenåpningstimeplan vil oppstå og dette går mest på å romme gruppestørrelsene. Enkelte klasser er over 20 og da må de deles for å få til god smittevern. Enkelte grep har vi måttet også ta grunnet stab som faller innenfor risikogrupper, men dette er minimalt.

Mandag 11.05.2020 brukes som planleggingsdag for å sørge for at alt er på plass for å kunne gi elevene en trygg skolehverdag.

Her står det en fantastisk gjeng med skoleansatte som ivrer etter å møte sine elever.

Praktiske grep og smittevernstiltak som videreføres/innføres
Skolen vil bruke tid til å gjøre elevene kjent med hva som kreves av smittevern når man er på skolen. Beskjeden er den vanlige:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre
 • Skolen har styrket renholdsrutiner.
 • De yngste elevene vil nå forlate sine mindre grupper og bli sammenslått til hel klasser, dette er noe vi tror de blir glade for. Hverdagen, slik sett vil være mindre kunstig for de. Enkelte ganger er det en fordel med små klasser
 • Følgende klasser vil deles av smittevern hensyn: 5. klasse, 8. Klasse, 9. Klasse og 10. Klasse.
 • De første dagene vil brukes til reetablering av sosial kontakt i klassene og for å hjelpe elevene ift det de trenger faglig for å komme ajour.
 • Det vil være mye uteskole, dermed er det viktig med klær etter vær prinsippet.
 • Det er ingen matservering på skolen i denne perioden. Da må alle elever har med seg en god, rikelig matpakke og eget drikke. Dette skal vare de en hel skoledag og SFO for de som bruker tilbudet.
 • Det er enkelte timeplansjusteringer for å kunne drive skolen ift smittevern tiltakene som gjelder. Mer informasjon vil komme fra den enkelte trinn og klasselærer innen vi åpner igjen til uken.
 • Hver elevgruppe vil få sin egen undervisningslokale inne og ute. Dette kan være et annet sted enn det de er vant til fra sin vanlig skolegang.
 • Hver elevgruppe vil få sin inngang, oppmøte sted og hentested. Her er det viktig at de voksne hjemme bistår eleven i å forstå hvor de skal møte opp og hvor de skal hentes fra. Nærmere informasjon om leveringssted og hentested kommer senere.
 • Det anbefales å ikke bruke offentlig transport hvis eleven ikke må, samtidig som levering med bil krever at sjåføren viser en høy grad av hensyn. Din leveringspunkt vil informeres om før åpning.
 • De som bruker offentlig transport må respektere smittevernsgrepene gjort av transportleverandør.
 • Det er fremdeles viktig med smittevern. Derfor vil vi begrense antall mennesker på tomten. Det betyr at foresatte må levere sine elever uten å komme inn på tomten med mindre det er høyst nødvendig (f.eks med noen av de minste elevene).
 • Skolen har en utendørs sykestasjon under tak for henting av elever som blir syke ila dagen. Dette er utenfor Bergkrystalls hovedinngang ved siden av parkeringen.
 • Vi ber alle som kjøre inn på tomten å være ekstra forsiktig i at tiltakene krever en større grad av uteundervisning enn det som normalt praktiseres.
 • Smittevern. Det er veldig viktig at elevene vasker hendene før de kommer på skolen og at det praktiseres god smittevern. Igjen følg med på sidene til FHI og anbefalingene i samfunnet.
 • Viser eleven tegn til luftveisinfeksjoner holdes de hjemme.


Den listen er sikkert ikke utømmelig, men det gir dere en del nødvendig informasjon og hjelper dere å forberede elevene for en tilbakekomst til skolen. Noen fryder seg, andre er nok litt engstelige. Vi voksne som er rundt både hjemme og på skolen må gjøre vårt beste for å bistå elevene i å komme inn i en god hverdagsrutine som de sårt trenger.

Følg med på eposten fremover og skolens webside. Vi legger ut viktig informasjon ift gjenåpningen.

På vår side fortsetter vi med istandsetting av skolen ift smittevern tiltakene, slik at vi er klare for en flott uke J

Ha en riktig god helg alle sammen. Det blir veldig godt å møtes igjen!


Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder
Steinerskolen i Moss

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/