Fra rødt til gult beredskapsnivå!

Fra og med tirsdag 02/06 går skolen fra rød beredskapsnivå til gul beredskapsnivå når det gjelder smittevernstiltakene som er sendt til skolen: 

Trafikklysmodell for smittevernstiltak for barnehager og skoler

Det betyr at de store klassene ikke må være delt fra og med tirsdag 2. juni, så 5. klasse, 8. klasse og 10. klasse slås sammen igjen. 9. klasse vil fremdeles være delt. De klassene som har hatt en dag med hjemmeundervisning på Teams skal nå fremover ha undervisningen sin som normalt på skolen.  

Om det er store endringer for klassens timeplan, så vil klasselærer informere om dette. For de fleste vil skoledagen gå stort sett som den har gjort de siste ukene. 

SFO åpner igjen på morgenen klokken 08.00 fremover.  De skal nå ha åpningstid fra 08.00 til 16.00 hver dag.  Første dag med åpning fra 08.00 til 16.00 er tirsdag 2. juni. 

Fremdeles er det slik at klassene skal ha egne ute områder hvor de har friminutt og ha ulike innganger til klasserommene sine for å unngå store forsamlinger og man skal unngå å blande kohorter. Det er fremdeles slik at ingen syke skal møte på skolen, og tiltak rundt hygiene og vask er fremdeles viktige. 

Med ønske om en god pinsehelg.  


Med vennlig hilsen

Lars Erik Pedersen