Velkommen til skoleåret 2020/21

Velkommen til skoleåret 2020/21

Skolen tar imot nye og gamle elever mandag, den 17. august 2020, kl. 08.45.

Skoledagen er noe kortere enn vanlig og skolens SFO vil holde åpent for foreldrekaffen for foresatte i 1.-4. klasse. 1.-5. klasse er ferdig ca. kl.11.00, 6.– 9. klasse er ferdig til ca. kl. 12.00 og 10. klasse og videregående ca. kl. 12.30.

Elevene bør ha med matpakke og noe å skrive med.

Beredskapsnivå:
Den siste delen av våren har vi hatt gult beredskap med normal klassestørrelse og elevene har hatt en fast base i klasserommet sitt, med et fast uteområde. Foreløpig er anbefalinger fra utdanningsdirektoratet at skolene forberede seg for en skoleåpning med gult beredskap.

Gult beredskap betyr at elevene møter opp i sine vanlige klasserom.

Åpningsseremoni
Åpningsseremonien for førsteklassinger holdes på plassen ved skolens flaggstang. Foresatte følger førsteklassingen til ballplassen. Vi ber om at det er maks to voksne per barn. Faddergruppen vil ta imot elevene der. Foreldrekaffen vil holdes utenfor skolens SFO, her vil de bli tatt imot av SFO ansatte og noen lærere, samt venneforeningsrepresentanter mens læreren tar elevene ned til Skogstjernen som er deres klasserom.

Ankomst
For å komme til skolen anbefaler vi fremdeles å kjøre hvor dette er mulig eller tar sykkelen fatt/går til skolen. Alternativt at elever fra den samme kohort (klasse) deler transport. Husk å benytte seg av parkeringsplassen foran videregående trinn av hensyn til sikkerhet. For de som tar bussen er det to bussholdeplasser utenfor skolen. Den første på høyre siden når man kjøre fra Moss er for de eldste barna fra 6. klasse og opp. Den øverste bussholdeplassen er på toppen av bakken. Denne er forbeholdt de minste elevene, 1-5. klasse.

Mobiltelefon
Vi minner om at vi er en mobilfri skole, vi ber alle elevene respekterer dette. Hvert trinn har sine regler for mobilbruk. Vi ber alle følger skolens ordensreglement.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder oss til å ta imot alle elevene på den flotte skolen vår!


Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder


 INFORMASJON OM SMITTEVERN

Vi har nå blitt klokere etter sommeren ift hvilke beredskapsnivå skolene skal holde. Det ligger fortsatt på gult. Dvs at elevene møte opp i klasserommene sine og at hverdagen ligner den vi hadde like før sommerferien. For nye elever skal dere møte opp i klasserommene deres. Her vil de få informasjon om deres uteareal.

Allikevel vet vi at det er faren for smitte. Her har vi alle et ansvar for å opptre ansvarlig ovenfor hverandre. Moss har opplevd økt smitte i sommeren og det har også Indre Østfold. Kildene til smitten i Moss er utenlandske turer til land som betegnes som grønne og et større selskap i Sarpsborg knyttet til et bryllup. Enkelte familier har vært på tur/besøk i både Norge og utlandet. 

Har du vært på tur i utlandet nylig og for mindre enn 10 dager før skolestart vil det hjelper en eventuelt smittesporingsarbeid hvis dere orienterer skolens kontor om eleven det gjelder. Informasjonen vi trenger da er hvilke land dere har bodd i, adressen under oppholdet, når dere var borte og eventuelt om dere har vært i kontakt med andre elever og deres familier siden hjemkomsten og før skolestart.Informasjonen vil da bli slettet 14 dager etter deres hjemkomst. 

Det er viktig at vi alle praktisere godt smittevern. God håndvask er fremdeles et vesentlig ledd i smittevernarbeid samt sosial avstand med 1 meters regel, og å høste i albuskroken. For elever som har sensitiv hud anbefaler vi at de har med en egen egnet såpe. Skolen vil stille med vanlig såpe og antibac. Vi verdsetter at dere som er foresatte til ungdommer fra 6. klasse og opp snakker godt med eleven om viktigheten av å følge tiltakene. Erfaringsmessig etter våren vi har hatt og fra det vi ser i samfunnet for tiden vet vi at det er ungdommene som har vanskeligheter med å holde avstand. Det må forklares at de kan være såkalte asymptomstiske smittebærer og dermed risikere å smitte andre som kan være i risikogruppen.  Vi i skolen skal også snakke godt med ungdommene om dette i den enkelte klasser, men vi vet at slike beskjeder har best effekt hvis hjemme og skolen snakker om det samme. Våre ungdommer er herlige folk og de er i en livsfase hvor de er iferd med å oppdage gleden av friheten sin. Dette krever dermed litt mer av oss voksne som står rundt de.


Vi ber alle som har barn med symptomer om å holde eleven hjemme, tom om symptomene er svake. Er du voksen og må besøke skolen ber vi om at dere også holder dere borte hvis dere har symptomer.

Alle elevene, unntatt 1. klassinger og deres fadder klasse møter direkte opp i klassene sine med matpakke. Foreløpig er skolens kantine stengt grunnet smittevern. 1. klasse mattilbud og SFO mattilbud vil bli behandlet som en sak senere denne uken. Informasjonen vil bli sendt ut når dette er avklart.

9. klasses tur til Danmark er avlyst for andre gang grunnet smittevern hensyn. 7 klasses leirskoleopphold er forskjøvet til våren. Vi ser situasjonen an fortløpende ift planlagte og pålagte skoleturer. Informasjon vil bli utdelt fra klasselæreren i berørte klasser.

Vi takker for et veldig fint samarbeid i en usedvanlig situasjon på vårsemesteret og vi ser frem til å møte dere under skoleåret 2020/21. Vel møtt til skolestart i disse usedvanlige tider.


Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder
Steinerskolen i Moss