Busstreik fra og med søndag, 20. september 2020

Busstreik fra og med søndag, 20. september 2020Usikkerheten om skolebussen fra Jeløya går. Finn alternativ transport til skolen.

Følgende står på Østfoldkollektivs nettsider i forkant av streiken:
Alle bussjåførene til Vy, som kjører på oppdrag fra Østfold kollektivtrafikk, kan tas ut i streik.
– Vi vil si tydelig fra for å forberede passasjerene våre, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.
Hvis det blir streik i forbindelse med tariffoppgjøret, vil alle rutebussjåfører i Oslo og Viken tas ut i streik. Det vil lamme Østfold kollektivtrafikk sitt busstilbud.
– Fristen for at partene skal bli enige er midnatt natt til søndag. En eventuell streik kan settes i gang fra og med søndag morgen, senest mandag, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.
Hvis det blir streik, vil alle bussene i Østfold stoppe opp. Hele kollektivtilbudet vil i så fall opphøre frem til streikens slutt. Det omfatter også skolebussene.
– Vi anbefaler at alle våre passasjerer, og spesielt skoleelevene, finner alternative fremkomstmiddel i tilfelle streik. Det er viktig for oss å si fra nå, så folk kan legge alternative planer. Vi vil ikke at noen skal havne i en lei situasjon mandag morgen, sier Johnsen.

Reiseplanleggeren
Reiseplanleggeren og ØstfoldReise-appen oppdateres ikke i forbindelse med en eventuell streik. Reiseforslag som inneholder buss kan derfor være feil fra og med søndag 20. september.

Reisegarantien gjelder ikke
Vi minner om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse

I aftenposten idag kan du lese om at det er nå streik og hvordan dette påvirker Østfold kollektivtrafikk. Mer informasjon har ikke skolen per dags dato.