Orientering om rutiner ved iverksettelse av rød beredskap, hjemsendelser av kohorter og vikarsituasjonen under pandemien

Orientering om rutiner ved iverksettelse av rød beredskap, hjemsendelser av kohorter og vikarsituasjonen under pandemienForeløpig opererer skolen under gul beredsskap. Det viser seg at dette går bra i det daglige. Samtidig er Moss utsatt for en økende smitteutbrudd som berører flere lokale skoler.

Rød beredskap
Skolen sikre i disse dager sin plan for rød beredskap. Vi håper selvfølgelig på en fortsettelse av gult beredskap hvis mulig.

Hjemsendelse av korhorter
1.      I en karantene eller smittesituasjon kan flere kohorter blir berørt samtidig. Det er lurt at hjemmene også har en plan for hvordan de tar imot elevene i en eventuell hjemsendelses situasjon.

2.      For de som er i kritiske yrker risikerer også deres barn en karantene situasjon som dere må planlegge for.

3.      Undervisning av sårbare barn under en eventuell hjemsendelse. Karantene/smitteregler vil også gjelder for denne gruppen av elever og spesialpedagogisk avdeling har fjernundervisningsplanene for elevene det gjelder.

4.      Skolens undervisning skal pågå under en karantenesituasjon. Les tidligere utsendt skriv om elevens rett til hjemmeundervisning fra først hjemmedag.

5.      Skolen vil i utgangspunkt prioritere hovedfagsundervisning, norsk, matematikk og engelsk i en slik situasjon.

Skolens vikarsituasjon
Under pandemien merker vi at de strenge reglene for kontroll av luftveisinfeksjoner og koronatesting med karantene perioden før testen krever mye av staben. Det er flere som enten må testes selv eller deres barn må bli hjemme med voksen tilsyn inntil barna vurderes friske nok til å tilbakevende til skolen. Uke 44 har vært en krevende uke med inntil 25% av stabmedlemmer borte pga enten testing, luftveisinfeksjoner, andre sykdommer eller tatt ut i studier. Ukene fremover blir ikke lettere i at vi går inn i vintersesongen/innesesongen.

Dette kan innebære at undervisningsplanen til ditt barns klasse kan endre seg på kort varsel. Vi gjør alt vi kan for å holde skolens undervisningstilbud åpent og ber om forståelse for eventuelle endringer. Det er også mulig at vi må sende klasser hjem med relativt kort varsel både fra skolen og fra SFO hvis vi klarer ikke å dekke en bemanningssituasjon. Forhåpentligvis unngår vi dette, men vi vil varsle om muligheten for at dette kan skje, slik at den enkelte hjem er parat for å håndtere en slik situasjon skulle den oppstå.

Vi ønsker alle en god og trygg helg. For de av dere som feirer Halloween gjør det på en trygg måte, følg smittevernreglene og har en hyggelig feiring.


Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik
Daglig leder

Steinerskolen i Moss