Rektors orientering

Rektors orientering

Moss videregående steinerskole vil bli satt under rødt beredskap f.o.m. tirsdag, 01.12.20 - 14.12.20. Dette i tråd med Moss kommunes påbud. Elevene vil motta undervisning på skolen og mandag, 30.11.20 vil de bli informert om hva beredskapsnivået betyr for deres skoledag.


mvh
Vivienne Moss Kravik
Daglig leder
Steinerskolen i Moss