Imorgen avgjøre Moss kommune hvilke tiltak som vil gjelde for oss. Tom onsdag beholder vi det samme beredskapsnivået som vi har hatt siden 04.01.21.

Barnetrinn 1-7. klasse og SFO er gul.
Ungdomstrinn 8-10. klasse er på rødt
Videregående 1vg - 3vg er på rødt.

Etter at kommunen har bestemt hvilke nivå vi er på vil vi informere dere om eventuelle endringer.

Følg med på skolens nettsider.


https://www.moss-avis.no/i-morgen-kommer-nye-lokale-koronatiltak-i-moss-disse-tiltakene-anbefaler-kommuneoverlegen/s/5-67-1238881?fbclid=IwAR1Ozpuaj6fKUin054hgsW2LbasMi9kDWC598uO037JOMyLgewG8RNS3Yq8