Smittevernstiltak Moss kommune (23.01.2021)

I vår region (Follo og Moss) er det oppdaget spredning av en ny virusvariant av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at barnehagene/grunnskolen i Moss kommune skal på rødt smittevernnivå fra mandag 25.januar til og med 31.januar. For å sikre tilstrekkelig smittevern og forberede for rødt nivå vil skolene/barnehagen ha hjemmeskole/være stengt mandag til og med onsdag.

Dere vil få nærmere beskjed om hvordan dette vil bli gjennomført og hvordan nødvendig utstyr kan hentes på den enkelte skole. 

Barn av foresatte i samfunnskritisk funksjon vil få tilbud om barnepass/fysisk skole. Begge foresatte, må være i denne kategorien såframt ikke du er eneforsørger, for å få barnepass/fysisk skole. Barn med særskilte behov vil også få et fysisk skoletilbud hver dag. Hvem dette gjelder avklares individuelt med den enkelte skole/barnehage.

Informasjon fra Moss kommune

Nivåinndeling smitteverntiltak (trafikklysmodellen)

Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen i Moss/Moss videregående Steinerskole