Informasjon om beredskap under ny smittesituasjon

Informasjon om beredskap under ny smittesituasjon

Grunnet smittesituasjonen som har oppstått i Nordre Follo hvor tilfeller av den svært smittsomme, britiske varianten av viruset er oppdaget, er vi nå lagt under den strengeste beredskapsnivå, nivå 5.

Beredskapsnivå og midlertidig stengt skole

For skolenes sin del betyr dette at vi er under rødberedskap og at skolene i Moss kommuner holder stengt mandag 25.01 – onsdag, 27.01.21. Fysisk undervisning starter opp igjen på torsdag, 28.01.21 for grunnskoleelevene, 1 – 10kl. Dette gjelder alle klassetrinn på grunnskolen.

Undervisning under stenging

Mandag vil klasselærere hilse på sine klasser i grunnskolen og hovedfagslærere vil hilse på sine klasser 10kl og opp. Her legges en plan for undervisning på tirsdag og onsdag. Fom tirsdag er undervisningen enten digitalt eller via avtalt opplegg klasselæreren/hovedfagslæreren har med klassen de er ansvarlig for. De minste klasser har gjerne et opplegg uten for mye databruk, mens fra 6kl og opp vil det være mer digital undervisning. Videregående har digital undervisning fom mandag i uke 4. Steinerskolens videregående tilbud stenges ikke i uke 4.

SFO tilbudet er stengt, mandag tom onsdag i uke 4.

Barn av samfunnskritiske personell

Skolen har et tilbud til barn av nøkkelpersonell under 12 år mandag – onsdag i uke 4. Skolens SFO personell vil ta imot disse elevene fom 0845, mandag 25.01.21. For å ha rett til å benytte seg av tilbudet må begge foreldre har samfunnskritiske jobber eller du er eneforsørger. Søknaden sendes til moss@steinerskolen.no. Her beskriver man hvilken samfunnsoppgaver dere innfri. For å betegnes som samfunnskritisk personell bruker skolen regjeringens liste over kritisk personelle: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695611

Fristen for søknader er tirsdag, 26.01.21.

Elever som betegnes som sårbare

Skolen gjør en vurdering av hvilke elever utover nøkkelpersonalets barn vil trenge ekstra oppfølging. Skolens spesialpedagogisk tilbud leveres i perioden skolen er stengt og elever som vil kan ha et tilbud på skolen hvis de vurderes å falle innunder en sårbar gruppe. Skolens spesialpedagogisk avdeling i samsvar med skolens sosiallærer foretar en slik vurdering.

Datautstyr og internet.

Skolen kan låne ut datautstyr til å forenkle hjemmeundervisningen. Ta kontakt med dataansvarlig Lars Kildahl på 995 17 779/lars.kildahl@steinerskolen.no.

Viktigheten av godt smittevern

Vi minner om viktigheten av å holde elevene hjemme når de har symptomer på luftveissymptomer. Dette blir spesielt viktig når den nye varianten betegnes som 50 – 70% mer smittsomt.

Vi takker for samarbeidet vi har hatt under pandemien hittil. Det har betydd mye for våre elever og ansatte. Vi ser frem til å komme oss gjennom denne fasen også.

Jeg ønsker alle en god helg og trygge dager.

Mvh
Vivienne Moss Kravik
Daglig leder
Steinerskolen i Moss