Smittevern per 18. februar 2021

18.02.21
Hele skolen og SFO er nå underlagt gul beredskap etter udirs trafikklysmodell. Det er deilig å være tilbake på gult.

Transport til skolen: Se busselskapets hjemmesider.

Matservering kan pågå under gul beredskap. Kantinen øker antall serveringsdager til 3 dager i uken, tirsdag–torsdag.

Skolen har en tydelig inndeling i kohorter fremdeles og følger myndighetenes veiledere. Kommunelegen har myndighet til å fatte lokale vedtak som kan påvirke skolen. Gjør han dette, informerer vi dere.

Skolens helsesykepleier er ilagt vaksineringsoppgaver i skrivende stund.

Egne regler gjelder for skoleturer. Klasselæreren vil informerer hvis ditt barn skal på tur. Det er ikke mulig med utenlandsturer per dags dato.

Hjemsending av kohorter:

  • I en karantene eller smittesituasjon kan flere kohorter blir berørt samtidig. Det er lurt at hjemmene også har en plan for hvordan de tar imot elevene i en eventuell hjemsendelses-situasjon.
  • For de som er i kritiske yrker: Også deres barn risikerer en karantenesituasjon som dere må planlegge for.
  • Undervisning av sårbare barn under en eventuell hjemsendelse: Karantene-/smitteregler vil også gjelde for denne gruppen av elever. Spesialpedagogisk avdeling har fjernundervisningsplanene for elevene det gjelder.
  • Skolens undervisning skal fortsette under en karantenesituasjon. Les tidligere utsendt skriv om elevens rett til hjemmeundervisning fra første hjemmedag.
  • Skolen vil i utgangspunktet prioritere hovedfagsundervisning, norsk, matematikk og engelsk i en slik situasjon.
Hvis skolen skifter fra gult beredskap over på et annet beredskapsnivå, vil dere få informasjon fra skolen om dette. Grunnet korte frister vi ofte får fra myndighetene kan det ta litt tid før infoen kommer ut, men dere skal være informert tidsnok så sant dette er fysisk mulig.


Mvh,

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder,
Steinerskolen i Moss