Informasjon om rød beredskap (11.03 – 26.03.2021)

Informasjon om rød beredskap (11.03 – 26.03.2021)Etter Moss kommunes nye retningslinjer går hele skolen over til rød beredskap fom i morgen. Det er en høy grad av lokal smitte i Moss og det er dermed viktig at vi begrenser antall nærkontakter så mye som mulig. Vi begrenser antall kontakter per klasse. Vi oppmuntre igjen til at dere kjører elevene til skolen og elever i samme kohort kan dele bil, men sjåføren må bruke maske. I skrivende stund er det ingen smitte ved skolen. Oppstår en smitte/karantene situasjonen er det kommuneoverlegen som er besluttende myndighet.

Endringer å notere:

·       De nye timeplanene er lagt per klasse. Disse vil klasselæreren informere om.

·       Hver klasse har sitt oppmøtested. Dette vil også klasselærer informere om. Det er viktig at disse respekteres og at det ikke er voksne tilstede for levering av barn med mindre det er strengt nødvendig.

·       Elever leveres utendørs. Lærer vil ta de imot utendørs.

·       Alle henvendelser til læreren må pågå via telefon, e-post eller TEAMs. Læreren vil gi beskjed om den foretrukne metoden. Dette for å unngå voksne tilstede under mottakelse av elever og for å la læreren har fokus på elevene når de kommer på skolen.

·       Møte mellom foresatte og skolen skal foregå på TEAMs.

·       Vi ber dere snakker med elevene om viktigheten av å respektere oppmøtestedene når det ringer inn mellom timene, slik at vi hjelper hverandre til å unngå unødvendig kontakt mellom kohortene.

Under rød beredskap er skolens bemanning strukket. Vi forsøker å dekke alle fag og vikarsituasjoner så godt det lar seg gjøre, men i enkelte tilfeller har vi ikke tilgang til nok fagekspertise. Dette er et beklagelig faktum vi må forholde oss til. Skolen etterstreber gode opplegg for elevene.

Vi takker for hjelpen i skolens smittevernarbeid og ønsker alle trygge dager i en spesiell tid.

Mvh

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder

Steinerskolen i Moss