Pressemelding om ukentlig testing på videregående skoler i Moss kommune

Pressemelding om ukentlig testing på videregående skoler i Moss kommune

I samarbeid med videregående skoler, Sykehuset Østfold og FHI, starter Moss kommune med pilot-testing av noen utvalgte klasser 29. april. Målet er å innføre regelmessig testing av alle elever én gang i uka fra uke 18. På sikt er det også planlagt å tilby ukentlig testing av alle ansatte ved videregående skoler.


"Testing vil være frivillig, og vi håper på stor oppslutning – jo flere som tester seg, jo sikrere blir resultatet. Vi vet at ungdom er en gruppe der koronavirus sprer seg lett, og vi vet at skoleansatte er mer utsatt for smitte enn mange andre yrkesgrupper, så ukentlig testing kan bli viktig for å holde skolene åpne", forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus.  

Akkurat nå jobber skolene og kommunen med å rigge til alt som skal til for at testingen skal gå så smidig som mulig. Elevene vil teste seg selv og alle testene fra én klasse/kohort samles i en felles beholder som deretter analyseres. Ved oppdagelse av smitte, vil denne aktuelle klassen/kohorten settes i karantene inntil individuell testing av hver enkelt elev er gjennomført.

Hver skole har sine egne koronaverter som skal bistå elevene under testingen. Disse skal få all nødvendig opplæring på testsenteret på Rygge flystasjon i forkant av massetestingen.

"Vi har et veldig godt samarbeid med de videregående skolene i Moss og med Sykehuset Østfold, og vi er glade for at både skolene og sykehuset legger til rette for dette. Vi har et felles ønske og håp om at hverdagen for alle elever og ansatte blir så normal som mulig. Regelmessig testing kan bidra til at skolene kan holde seg på gult smittevern-nivå i stedet for rødt," avslutter kommuneoverlegen.


Kommunen og videregående skoler i Moss jobber nå med å informere elevene og ansatte om massetestingen og mer informasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene til kommunen og videregående skoler så fort alle rutinene er på plass.


Anastassia Dyrkorn

Kommunikasjonsrådgiver
Leder fagnettverk innbyggerdialog DVØ
Moss kommune