Velkommen til åpen dag for grunnskolen

Velkommen til åpen dag for grunnskolen

Velkommen til ÅPEN DAG for grunnskolen
Informasjonsmøte om 1. klasse

Lørdag 10. mars, kl. 11.00

Foreldre og elever er velkomne!

• Kafé
• tegning
• konsert
• infostand
• folkedans
• omvisning
• utstilling av elevarbeider

www.moss.steinerskolen.no
kontakt: arne.ogaard@steinerskolen.no
tlf. 405 48 965