Ledige plasser

Ledige plasser

Læringen i 1. klasse skjer gjennom handling, aktivitet og deltakelse. 
6 –åringene liker å utforske verden, men uten å gi slipp på lekens gleder. Derfor har leken en sentral rolle dette skoleåret.  

Fri lek utvikler fantasi, kreative evner og sosiale ferdigheter, og den styrker elevenes mestringsfølelse og kroppskontroll. Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter.    

Steinerskolen ser på 1.klasse som et forberedelsesår for videre skolegang. Gjennom allsidig aktivitet ønsker vi å gjøre elevene trygge: trygge på seg selv og i gruppen. Da legges grunnlaget for faglig læring og utvikling.

Kontakt trinnleder for mer informasjon. 

Telefon: 45005512

E-post: merete.lunde.halling@steinerskolen.no