Ledige plasser

Ledige plasserMoss videregående steinerskole gir deg generell studiekompetanse med utmerket grunnlag for videre valg. Du får del i et inkluderende og sosialt miljø uten eksamener, og med årlige turer og ekskursjoner. I en skole uten eksamener er det ditt arbeid underveis som teller, og du velger ditt eget fordypningsfag i årsoppgaven (V.G.2-V.G.3).

Hver dag starter med hovedfag der vi i en periode på 3-4 uker fordyper oss i ett fag av gangen, og senere på dagen har vi fagtimer og vaglfag som til sammen gir perspektiv og fordypning. Alle elevene deltar i skolens kor, teateruke og bevegelsesfaget eurytmi. Hos oss får du utfordringer med mulighet til faglig og personlig utvikling, og våre dyktige lærere engasjerer seg i din utvikling med hyppige tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig.

Kontakt trinnleder for mer informasjon:
Telefon: 90057771
E-post: trygve.mjoen@steinerskolen.no