Teateruke

TeaterukeHer er et sammendrag av programmet. 

4.kl viser JOSEF OG HANS BRØDRE

5.kl viser SUTTUNGS MJØD og ROTKÄPPCHEN UND DER WOLF

6.kl viser ISIS OG OSIRIS

VG2 viser PYGMALION

VG3 viser FUGLEELSKERNE

For ytterligere program og informasjon om stykkene kan dere trykke på lenken under.

Program og info