Høstdugnad

Høstdugnad

Til helgen er det dugnad, og alle gleder seg 🎼 (Lør 22 og søn 23.09 kl 10.00-1500)

Vi møtes på flaggplassen for spørsmål og fordeling av oppgaver. 

-Maling og utstyr står klart i venstre del av brakka v. barnehagen

-Trillebårer, spader og raker står bak Trekronen, utenfor vaktmester-verkstedet.

-7kl møter i hovedsak i skolehagen hvor Michael Seddon har ansvaret.

-Birger viser hvilke trær som skal felles, og går igjennom "prosjekt-klokketårnet"..

Jeg forsøker å være litt over alt, og bidrar der jeg kan... og svarer også så godt jeg kan på tlf. 99570098

Har fått tilbakemelding om at info har vært lite tilgjengelig i forkant av dugnaden... Vi har brukt kanaler som ukebrev osv, men kunne blant annet ha publiser dette både tidligere og tydeligere på Facebook. Det tar vi lærdom av!👍 

I vedlegget finner dere oppgavelista. Den har fått en fordeling i samråd med dugnadsrepresentantene, men jeg har tillatt meg å justere bitte litt etter møtet vi hadde. 

Vi vet at noen klasser har ikke valgt representant før nå nylig, og noen av disse har jeg snakket om oppgaver med. 

De klassene som ikke har fått sine krefter fordelt er 4kl, VG2 og VG3. Her kan vi fordele oppgaver på sparket etter behov..!

Dugnaden er veldig viktig for skolen og alle som er del av dette flotte felleskapet!! Noen oppgaver er mer spesialisert enn andre og det oppfordres til å bidra der du føler du har ekstra god erfaring eller kunnskap!! Har du f.eks motorsag, verneutstyr og kunnskap om trefelling er det fint om du melder deg til slike oppgaver på tvers av klasseinndeling! (Altså skoleklasseinndeling... 😂..) Dugnaden er også en flott måte å bil kjent med både skolen, elever, kollegiet, og andre foreldre!!

Vel møtt!! (Ta med godt vær!!)