Velkommen til informasjonsmøte 09.01.2019 og innskriving 1.klasse 16.01.2019