Søknader om midler fra Venneforeningen 2019

Vi ønsker med dette å minne om fristen for å søke om midler fra Venneforeningen. En kort, skriftlig søknad må sendes inn innen utgangen av 29. januar. Søknader må inneholde ansvarlig person, kort beskrivelse av tiltaket, hvem som får glede av tiltaket samt samlet søknadssum. Søknaden kan sendes til Venneforeningen ved leder Kristoffer Kolltveit eller sekretær Ole Morten Lyng. Søknadene vil bli avgjort av Venneforeningen etter anbefaling fra Arbeidsutvalget.

 

Kristoffer Kolltveit, kristoffer.kolltveit@gmail.com