Ukesvinner i batterijakten 2019

Nok til en hel hval – 52 kg! Bare se det flotte bilde!

I løpet av perioden om Lofotfisket laget fjerde klasse en hval av batterier. Med denne hvalen som bidrag ble de kåret til en av tre ukesvinnere i den landsomfattende konkurransen batterijakten. Gratulerer!

Mer om batterijakten: https://www.batterijakten.no/.