Rutiner for å hindre smitte av influensavirus

Rutiner for å hindre smitte av influensavirus

Coronavirus
Informasjon til foresatte om skolens rutiner for å hindre smitte

 • Informer skolen umiddelbart hvis dere eller barna nylig har vært i et område med smitteutbrudd* Vises det tegn til forkjølelse, ringer dere helsepersonell og informere. Da vil dere får veiledning.
 • Ha lavterskel for å holde barna hjemme med sykdom
 • Kontakt helsepersonell via telefon om dere har mistanke om at eleven viser tegn til viruset og hold de hjemme fra skolen og SFO.
 • Les anbefalingene fra Folkehelseinstituttet i artikkelen «Råd og informasjon til befolkningen om nytt coronavirus. Se lenken under.
 • Snakk med eleven(e) om viktigheten av å redusere smittefaren for sykdom ved å vaske hendene og å hoste i albukroken.

Skolen gjør følgende:

 • Det plasseres antibac i hvert undervisningsrom og det er håndsåpe tilgjengelig.
 • Skolen vil gi saklig informasjon om hvordan man hindrer spredning.
 • Elevene instrueres i gode håndvaskrutiner og viktigheten av å hoste i albukroken.
 • Lærerne snakker med elevene om hvordan vi begrenser smitte.
 • Vi håndhilser ikke de kommende to uker for å prøve å begrense smittefaren.
 • Skolen vil følge retningslinjer gitt av helseaktørene i samfunnet.

*Områder med smitteutbrudd per 28.02.20:
Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

 Ha du spørsmål ta kontakt med skolens kontor.

Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik
Daglig leder
Steinerskolen i Moss

Trykk her for nedlastbar PDF. 

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus) - FHI