Oppdatert korona-rutine

Oppdatert korona-rutineI henhold til kommunelegens vedtak av 7. mars ber vi om at du/dere holder elevene hjemme hvis de kommer fra et av områdene med vedvarende koronasmitte 22. februar eller senere. Eleven(e) skal være i hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomstdatoen.
Viser eleven(e) ingen symptomer da, kan de komme tilbake til skolen og sfo. Har de symptomer i denne perioden, kontakt helsepersonell.
Må ditt/dine barn i hjemmekarantene, kontakt daglig leder Vivienne Moss Kravik på 468 07 270.
Mvh,
Vivienne Moss Kravik.