UTGÅR: Felles foreldremøte 12.03.2020

UTGÅR: Felles foreldremøte 12.03.2020

Ut fra de anbefalingene som kom fra helsedirektoratet igår kveld velger skolen å avlyse arrangementet basert på føre var prinsippet.

Med vennlig hilsen

Vivienne Moss Kravik

Daglig leder
Steinerskolen i Moss