Elever med foreldre/foresatte som ivaretar samfunnskritiske funksjoner

Elever med foreldre/foresatte som ivaretar samfunnskritiske funksjoner

Skolen og SFO holder åpent for barn der begge foresatte ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Dette gjelder 1 – 4kl.

De 15 samfunnskritiske funksjoner er:
 
·       Styring og kriseledelse
·       Forsvar
·       Lov og orden
·       Helse og omsorg
·       Redningstjeneste
·       IKT-sikkerhet i sivil sektor
·       Natur og miljø
·       Forsyningssikkerhet
·       Vann og avløp
·       Finansielle tjenester
·       Kraftforsyning
·       Elektroniske kommunikasjonstjenester
·       Transport
·       Satellittbaserte tjenester
·       Apotekene

Det er i henhold til helsedirektoratets bestemmelser viktig at man ikke overlater omsorgen til andre familiemedlemmer som er i risikogrupper. (f.eks. besteforeldre)

Hvis dette gjelder deg, svar på skjema du har mottatt per e-post og svar på hvilken samfunnskritiske roller du/dere har.

Leveres inn innen 0800 mandag, 16.03.20.