Avlysning av hentestasjon og øvrig informasjon

God morgen til dere alle 😊 

Vi vet at smittevern er hovedhensikten med hjemmeperioden og at vi skal gjøre en samfunnsdugnad for å holde tråden i opplæring til elevene. Lærerne har jobbet i helgen for å finne gode løsninger for elevene. Noen ting ordner seg umiddelbart andre fagopplegg kan ta litt lengre tid. Vi ber om forståelse for dette. Mosjon og aktivitet er også viktige elementer i hverdagen ikke bare skolebenkfagene balansert opp mot egne hjemmekontorforpliktelser. Det tar tid å bygge opp nye rutiner i hjemmene. 
 
Vi vet at mange av dere er nå i en ny situasjon hvor barna skal undervises hjemme. Da har jeg lyst til å formidle følgende: 
 
Først en veldig stor takk på hvordan dere har akseptert denne omstillingen. Det krever en smidighet fra oss alle. Så vil jeg dele det som Tønsberg kommunen har sendt ut fordi det er viktig å huske på. 
 
"Selv om skolene sørger for opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, er det å hindre spredning av smitte viktigere enn hva elevene får prestert faglig i løpet av disse ukene. Det er derfor ikke nødvendig å presse elevene til å gjennomføre skolens aktiviteter slik at det går utover familiens trivsel hjemme."
-Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring, Tønsberg kommune. 


Jeg minner om at skolen tilbyr et SFO beredskap for familie hvor begge foresatte jobber i nøkkelstillinger. Dette gjelder for elever i 1-4kl. For å kunne benytte seg av tilbudet fyll ut skjemaet som ble sendt ut via epost på fredag. 


Råd fra myndigheter er dynamisk i en slik situasjon, vi følger med på det som formidles og vil gjøre justeringer om nødvendig. Vi har rådførte oss med medisinsk personal med innsikt i smittevern. Dette har ført til at vi avlyser hentestasjoner på tirsdager. Begrunnelsen er at viruset kan overleve mellom 3 timer og 3 dager på flater. Informasjonen dere får/har fått fra klasselærere og faglærere vil si hvordan stoffet formidles og hvordan elevarbeidene leveres. Vi oppmuntrer til at dere respektere de rammene som kommer fra Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet og kommunen dere bor i. Vi alle har et ansvar ift smittevern. 


Vi minner om at skolens ledelse, lærerne, assistenter og spesialpedagoger samt SFO personal er tilgjengelig på telefon mellom 0900 og 1500.  

Vi ønsker dere og elevene gode, friske dager! 

Mvh 
Vivienne Moss Kravik 
Daglig leder 
Steinerskolen i Moss